Освітня програма закладу


Нова українська школа

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту" (редакція від 28.09.2017 року)

Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» .Розпорядження КМУ № 903-р від 13.12.2017 року

Розділ НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА на сайті МОН України


Наказ від 12.12.2016 р. №342 " Про призупинення занять в навчальному закладі"
Зміни до навчальних програм для 9-х (набирають чинність у 2017/2018 н.р.) та 10-11 класів (чині з 2016/2017 н.р.) ЗНЗ

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 р. № 1658. Наказ МОН України від 07.03.2014 № 216

Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів. Лист МОН України від 28.03.14 № 1/9-179

Про затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення. Наказ МОН , Міністерства соціальної політики, МВС, МОЗ України від 10.09.2014 №1105/25882.

“Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення”. спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577.

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України. Наказ МОН України від 30.07.2013 № 1047.

Закони України

Закон України "Про освіту"


Закон України "Про загальну середню освіту"


Закон України "Про дошкільну освіту"


Закон України "Про позашкільну освіту"


Закон України "Про професійно-технічну освіту"


Закон України "Про відпустки"


Закон України "Про охорону праці"


Закон України "Про охорону дитинства"


Кодекс законів про працю України
Положення, які регламентують роботу закладу

Положення про дошкільний навчальний заклад


Положення про загальноосвітній навчальний заклад


Положення про вечірню (змінну) середнюз агальноосвітню школу


Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат


Положення про позашкільний навчальний заклад


Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості


Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, станцію юних туристів


Положення про державну підсумкову атестацію учнів


Положення про нагородження золотою та срібною медаллю


Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою


Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу


Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу


Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти


Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах


Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт


Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка


Типове положення про атестацію педагогічних працівників України


Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу


Положення про Всеукраїнські олімпіади конкурс МАН


Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад


Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності


Положення про психологічну і соціологічну експертизу


Положення про класного керівника


Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладівПоложення про районний (міський) методичний кабінет

Положення про психологічний кабінет

Положення про психологічну службу

Положення про логопедичні пункти системи освіти

Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Положення про навчання з питань охорони праці

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Положення про нагрудний знак "Відмінник освіти України"

Положення про порядок добору управлінських кадрів

Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників

Положення про молодіжний трудовий загін

Положення про умови навчання та отримання освіти особами, засудженими до позбавлення волі

Положення про Центр по усиновленню дітей

Положення про учнівське лісництво

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

Положення про порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу

Положення про нагрудний знак "Відмінник науки і освіти"

Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальносвітніх закладів

Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Положення про індивідуальну та групову роботу в позашкільних навчальних закладах

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)

Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Інструктивні матеріали

Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів

Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів

Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею

Інструкція про організацію та діяльність ліцею

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Інструкція про порядок прийому учнів до навчально закладів на конкурсній основі

Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

Інструкція про порядок плати за користування підручниками

Інструкція про виготовлення і правила користування Єдиним квитком

Інструкція про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

Про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
Інші розпорядчі документи

Атестація практичних психологів та центрів практичної психології і соціальної роботи

Санітарні норми утримання закладів освіти

Вимоги до складання розкладу

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи (нова редакція)

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково - педагогічним проектом "Росток"

Типові навчальні плани білінгвальних класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл з вивченням іноземних мов

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання

Зразок та опис учнівського квитка

Концепція екологічної освіти в Україні

Концепція загальної середньої освіти

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів

Порядок видачі дублікатів атестатів и свідоцтв

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки

Правила опіки та піклування

Правила пожежної безпеки для закладів,установ освіти

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей

Про прийом дітей до 1 класу

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Особливості діяльності практичних психологів

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів

Тривалість уроків у початкових класах

Шкідливий та небезпечний вплив харизматичних церков

Наказ про затвердження форм державної статистичної звітності

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

Форма державної статистичної звітності 76-РВК

Статистична звітність за формою ЗНЗ-2

Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах.

Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах

Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів

Кiлькiсть переглядiв: 401