/Files/images/skanovane/наказ 1с.jpg

/Files/images/skanovane/наказ 2с.jpg

Обов’язки вчителя Спільна робота вчителя та асистента вчителя Обов’язки асистента вчителя
Оцінювання Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони. Відвідувати зустрічі зі складання ІНІІ Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП
Розробка програми Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи. Підготувати індивідуальні навчальні плани (ІНП). Оновлювати інформацію про учнів та ІНП Обговорити бажані результати для учня.Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі. Участь у розробці ІНП учня з ООП Участь у розробці ІНП учня з ООП
Планування Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси. Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП. Визначити пріоритети Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю
Спостереження Розробити чітку систему організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та очікувань щодо навчальних можливостей учня з ООП Працювати відповідно до розробленої системи Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення учня з ООП. Обговорити реальний стан навчальних досягнень учня з ООП, ного відповідність очікуванням, виконання ІНП Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП. Документувати та звітувати вчителю (за потреби)
Навчання Виконувати план уроку, проводити навчання згідно з цим планом. Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати учням з ООП. Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом. Моделювати навчальні методи та належну мову. Надати асистентам ресурси Чітко висловити результати та обмінятись досвідом. Обговорити конкретні стратегії, діяльність та результати, виконання завдань ІНП. Обговорити розташування робочого місця. Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП Проводити додаткове пояснення учням з ООП , адаптувати завдання, враховуючи можливості учня з ООП, корегувати їх навчальну діяльність. Спостерігати за їх діяльністю. Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок. Сприяти розвитку звязного мовлення учнів з ООП (під керуванням учителя). Вести спостереження, надавати вчителю об’єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учнів з ООП
Оцінка Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його. Слідкувати за виконанням ІНП. Обговорити спостереження. Обмінятись інформацією. Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП (чи внесення змін) Спостерігати за поведінкою учнів та надавати інформацію вчителю. Збирати та записувати дані для подальшої оцінки учня, внесення доповнень до ІНП. Вносити пропозиції вчителю щодо завдань, розроблених для учня з ООП
Звітування Звітувати перед батьками та шкільною командою Мати інформацію про поточний стан справ Обговорити інформацію про учня. Дотримуватися конфіденційності Обговорювати інформацію про поточний стан справ Звітувати перед вчителем щодо сильних сторін учня з ООП, його досягненьта потреб. Звітувати перед вчителем стосовно поведінки учня та наслідків. Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ
Кiлькiсть переглядiв: 279